POPRAWA SYTUACJI

Ale po­prawa sytuacji mas o wiele mniej rzucała się w oczy niż wzrost bogactwa przemysłowców i kup­ców. Chociaż biedni stawali się mniej biedni, cóż to znaczyło w porównaniu z rosnącym kontrastem między nimi a bogatymi.Idee ekonomiczne zaczęły przybierać obecną postać pod koniec XVIII i z początkiem XIX wieku. Na tym właśnie tle wielowiekowej stag­nacji, której kres położyło rosnące bogactwo, ale bogactwo nie wielu, tylko garstki, idee te po raz pierwszy sformułowano i wypowiedziano. Ekono­miści zaiste zlekceważyliby zarówno historię, jak i swe otoczenie, gdyby nie uważali ubóstwa i ruiny gospodarczej mas za rzecz naturalną. W gospodar­ce niepowodzenia i niewypały były czymś normal­nym. Wyjaśniać należało właśnie sukces, przynaj­mniej większej liczby osób niż tych kilku uprzywi­lejowanych.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!