POSTRACH OWIEC

Farmerzy z trudepi mogą je zwalczać, a często nie mają ani wy- . starczających środków, by zakupić niezbędną amunicję, ani dostatecznej ilości czasu,.aby polować na te do­kuczliwe szkodniki.Australijski dirigo — choć nie. jest to taki sam „pa­rias” jak pies uliczny Bliskiego Wschodu, to jednak przez swe wolne bytowanie pod wieloma względami go przypomina. Posiada wysokość od 40 do 50 cm, uwło- sienie. często czerwonorude, czasami także białe lub czarne. Czy jest to pies dziki, czy zdziczały? Istnieją przesłanki dla obydwu przypuszczeń. Jako prawdopo­dobniejsze wydaje się jednak, iż/przywędrował do Australii wraz z pierwszymi jej mieszkańcami, a do­piero potem zdziczał.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!