POTRZEBA DOKONAŃ

Wszyscy marksiści uznawali za pewnik potrzebę dokonania Drakońskiej redystrybucji. Co za tym idzie, w cią­gu dziewiętnastego stulecia radykał społeczny nie miał wyboru, musiał głosić potrzebę redystrybucji bogactw i dochodu w taki czy inny sposób. Jeśli pragnął zmiany, musiał wybierać tę drogę postępo­wania. Unikając tego rozwiązania, unikałby wszel­kich rozwiązań.Konserwatyści bronili nierówności na różne spo­soby. Ich obrona zawsze opierała się na twierdze­niu, że zgodnie z prawem naturalnym i pojęciem sprawiedliwości to, co człowiek otrzymał, jeśli nie przywłaszczył sobie tego w drodze kradzieży, z pra­wa mu się należy.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!