POWSTANIE NARZĄDÓW

Powstanie narządów powonienia, równowagi i słuchu biegło na innej drodze niż powstanie oczu. Narządy te pochodzą z nabłonka, pokrywającego ciało. Podobnie jak oczy znajdują się one na głowie. Lokalizacja ta wiąże się ze sposobem poruszania się, który powoduje, że bodźce dobiegające do tej okolicy ciała są dla zwierzęcia ważniejsze, oraz z silnym rozwojem przedniego odcinka systemu nerwowego. Okoliczności te spowodowały rozwinięcie się u prakręgowców w przed­nim odcinku ciała głównych receptorów zmysłowych oraz mózgu, będącego nagromadzeniem komórek nerwowych, obsługujących na­rządy zmysłów głowy i koordynujących zachowanie się całego orga­nizmu. W skórze kręgowców wodnych znajdują się komórki wrażliwe na subtelne bodźce mechaniczne. Ciągną się one po bokach ciała, tworząc tzw. linię naboczną. U ryb żyjących w wodzie bieżącej lub trzymają­cych się blisko powierzchni, w zasięgu falowania, komórki zmysłowe linii bocznej są zwykle ukryte w długim kanale, komunikującym się z otoczeniem za pośrednictwem małych otworków. U ryb, żyjących blisko dna, w wodzie bardzo spokojnej, receptory skórne leżą częściej na powierzchni ciała, niczym nie okryte.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!