POWSZECHNA ZGODA

Panuje powszechna zgoda co do tego, że nie wszystkie angielskie rodziny książęce są jednako­wo niepospolite. Równie często jak w innych ro­dzinach można się w nich spotkać z inteligencją głupotą, dobrym i złym smakiem, moralnością niemoralnością, homoseksualizmem’ i kazirodz­twem. Ale bardzo niewiele ludzi jest książętami czy choćby księżnymi, chociaż ich liczba wyraźni o rośnie wskutek obecnego złagodzenia ustaw roz­wodowych. W efekcie, aczkolwiek mogą byc zgoła niewyjątkowi, patrzy się na nich z resztką podziwu. To isamo przez długi czas odnosiło się do ludzi bo­gatych. Gdyby książąt było więcej, bezpowrotnie utraciliby wyjątkową pozycję. Wraz ze wzrostem liczby bogatych wartość ich musiała ulec nie­uchronnej dewaluacji.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!