PRÓBA OBALENIA HIPOTEZY

Odwrotna budowa płetwy hipocerkicznej nasuwa przypuszczenie, że Birkenia była lżejsza od otaczającej wody i w spoczynku unosiła się tuż pod jej powierzchnią. Obecność silnego pancerza skórnego wydaje się obalać tę hipotezę. Można jednak sugerować, że Birkenia posiadała w ciele zbiornik gazu działający podobnie do pęcherza pławnego ryb współczesnych. Być może zbiornikiem tym był przewód pokarmowy wypełniony gazami, pobranymi znad powierz­chni wody lub powstałymi z gnicia pokarmu. Ruchy ogona posuwały zwierzę ku przodowi, lecz równocześnie mogły je też pogrążać w wo­dzie. Pływająca tuż pod powierzchnią wody Birkenia odżywiała się zapewne planktonem. Inne rodzaje należące do Anaspida były słabiej opancerzone. Przy­kładem może być rodzaj Fndeiolepis.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!