PROSTA DEFINICJA NARZĄDÓW

Równocześnie prosta definicja narządów homologicznych utworzona przez Owena przestała wystarczać. Zamiast niej poczęto używać de­finicji ewolucyjnej, według której narządy homologiczne są to takie narządy, które zostały odziedziczone po wspólnym przodku, a więc których obecność u rozmaitych organizmów dowodzi pokrewieństwa rodowego. Nowa definicja została powszechnie przyjęta w nauce, mimo że wysunięto przeciwko niej poważne zastrzeżenia metodolo­giczne. Powstaje mianowicie obawa, że rozumowanie tworzy błędne koło w sposób mniej więcej następujący. Po czym poznajemy, że dane organizmy są spokrewnione? — Po tym, że posiadają narządy homologiczne. A cóż to są narządy homo­logiczne? — Są to takie narządy, których obecność świadczy o pokre­wieństwie organizmów. Takie rozumowanie byłoby oczywiście błędne. Jest to jednak przy­kład sztucznie uproszczony, oparty na pomieszaniu pojęć definicji i kryterium.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!