PRZESZŁOŚĆ OCZU KRĘGOWCÓW

Przeszłość oczu kręgowców wyglądała więc w spo­sób następujący. U odległych przodków mających przejrzyste i niezbyt wielkie ciało receptorami świat­ła były komórki orzęsione, wyścielające jamy ośrod­kowego układu nerwowego. W miarę powiększania się rozmiarów ciała w części tych komórek wzras­tała specjalizacja do odbierania bodźców świetlnych. Komórki te gromadziły się pod przejrzystymi terytoriami skóry, która poczęła wytwarzać aparaty dodatkowe: soczewkę, rogówkę itd. W końcu na głowie zwierzęcia powstało troje oczu: dwoje parzys­tych, odbierających bodźce z boków ciała, i pojedyncze oko ciemie­niowe, skierowane w stronę grzbietową. Własności oczu skłaniają jeszcze do rozważenia następującego pro­blemu. Promienie świetlne są falami elektromagnetycznymi. Oko ludz­kie jest wrażliwe tylko na fale o długości od 10~64 m do 10-6,1 m. Natomiast za pomocą odpowiednich aparatów możemy wykrywać istnienie fal zarówno znacznie krótszych, jak i znacznie dłuższych —od 1(H° m do 101 m — a więc w zakresie 25 zer. Czemu oczy ludzkie są wrażliwe na tak niewielki fragment całości falowania? 

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!