PRZODKOWIE KRĘGOWCÓW

Poprzednio opisano pobieżnie dawne kręgowce kopalne. Najstarszymi szczątkami kręgowców są drobne, cienkie łuski, znalezione we wczes­nym ordowiku Szpicbergenu, których wiek ocenia się na pół miliarda lat. Zwierzę pokryte tymi łuskami, nazwane Anatolepis heintzi, było zapewne niewielkie — miało najwyżej parę centymetrów długości .(Bockelie i Fortey 1976). Sięgając dalej w przeszłość szczepu, nie mamy już do dyspozycji informacji zaczerpniętych bezpośrednio ze skamielin, możemy się oprzeć tylko na wiadomościach zaczerpniętych z anatomii porów­nawczej i embriologii. Wnioskowanie jest tutaj odmienne, lecz dopro­wadza do wniosków bardzo prawdopodobnych. Dowodami prawi­dłowości rozumowań zoologów są rozliczne przykłady znajdowania w pokładach geologicznych dawno wymarłych zwierząt o takiej budo­wie, jaką przewidywali znawcy przedmiotu na podstawie metod po­równawczych. Porównanie budowy i rozwoju kręgowców z budową i rozwojem przedstawicieli innych grup zwierzęcych doprowadziło zoologów do wniosku, że do zwierząt bliskich kręgowcom pochodzeniem należą przede wszystkim: lancetnik, osłonice, jelitodyszne i niektóre mniej znane grupy, wreszcie wśród odległych krewniaków wymienia się szkarłupnie.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!