PRZYDZIAŁ KWATERUNKOWY NA DNIE MORSKIM

Niejadalność wywołana obecnością tunicyny pozwoliła dwu gru­pom osłonie na rezygnację z ciężkiej walki o „przydział kwaterunkowy” na dnie morskim i na przejście do swobodnego życia w falach. Żadna z tych grup me osiągnęła jednak większych sukcesów ewolucyjnych. Wśród planktonu morskiego osłonice nie należą ani do zwierząt zbyt pospolitych, ani też nie wykazują większej rozmaitości form. Ustę­pują w tym względzie wielu innym grupom zwierząt. Przodkowie lancetnika jeszcze dawniej przestali wieść osiadły tryb życia, jeżeli rzeczywiście kiedyś go prowadzili. Jest rzeczą bardzo praw­dopodobną, że stało się to przez neotenię. Termin ten określa uzyskanie zdolności do rozrodu przez larwę. Jeśli odległy przodek lancetnika był zwierzęciem osiadłym, w rozwoju jego musiała występować ruchliwa larwa, zapewniająca zdobywanie nowego podłoża dla pokoleń potom­nych. Ewolucja mogła przedłużać okres życia swobodnego i usprawniać budowę larwy, aż doprowadziła do tego, że zdolność do wytwarzania komórek rozrodczych pojawiła się przed przytwierdzeniem się do podstawy. Stadium osiadłe mogło więc ulec zupełnemu wyelimino­waniu. Bez wątpienia w ten sposób powstały ogonice, być może podobnie wygląda też odległa przeszłość lancetnika.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!