PRZYJACIEL CZŁOWIEKA

Mówię tu o człowieku z Piltdown, zwanym rów­nież Eoanthropus, którego obdarzono osobowością, jakiej niewątpliwie nie posiadał. Uwierzono, że li­czy pięćset tysięcy lat i że należał do praojców ro­dzaju ludzkiego. Okazało się, że w rzeczywistości liczy sobie zaledwie pięćdziesiąt tysięcy lat i że ma szczękę współczesnej małpy z jej uzębieniem. Pięć­dziesiąt tysięcy lat to wciąż jeszcze niezły wiek jak na czaszkę, zdolny zapewnić wcale poczesne miej­sce w lokalnym muzeum. Ale przyjaciołom czło­wieka z Piltdown to nie wystarczało; dalej go brą­zowili i jak to zazwyczaj się przytrafia osobistościom na świeczniku, spowodowali jego ostateczną klęskę.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!