RÓWNORZĘDNE GROMADY

Innym przykładem niezgodności obecnego układu z postulatami Henniga jest np. dzielenie żuchwowców na równorzędne gromady: ryby, plaży, gady, ptaki i ssaki. Wszak płazy pochodzą z jednej grupy ryb, nie po­winny więc być przeciwstawiane rybom jako „grupa siostrzana , lecz winny być traktowane jako bogato rozrośnięta gałąź ryb. Gadów zaś nie można uważać za grupę równoległą do gromad sąsiednich w dotychczasowej systematyce – są przecież potomkami płazów, do których trzeba je zaliczyć. Z kolei ptaki i ssaki to potomkowie gadów, a więc grupy te winny tworzyć jednostki o niższej od gadów randze i do gadów się zaliczać. Prób stworzenia układu systematycznego kręgowców, zgodnego z zasadami Henniga, nie brakuje (np. von Wahlert 1968, Nelson 1969), wydaje się jednak, żc są one skazane na niepowo­dzenie, wymagają bowiem kompletnego zarzucenia całej współczesnej systematyki, a stworzenia na jej miejsce układu niebywale złożonego i bardziej nietrwałego niż systematyka obecna. Każda dodatkowa informacja lub nawet tylko nowa hipoteza może wywoływać zawa­lenie się subtelnej konstrukcji i konieczność budowania nowego domku z kart.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!