RYBY SPODOUSTNE

Grupa ta wykazuje rozmaite podobieństwa do tarczowców, z którymi jest zapewne blisko spokrewniona. Wielu ichtiologów uważa te jednostki za grupy siostrzane.Omawiając ryby musimy się zatrzymać nad budową ich mięśni. Główna masa mięśni, leżąca po bokach szkieletu osiowego i po jego stronie grzbietowej, podzielona jest przez przegrody z tkanki łącznej na krótkie odcinki, zwane miomerami. Tworzące je włókna kurczliwe są skierowane bezpośrednio pod skórą równolegle do długiej osi ciała. Włókna leżące głębiej są nieco nachylone, kąt, jaki tworzą z długą osią ciała nie przekracza jednak zazwyczaj 30 stopni. Ułożenie to tłu­maczymy w sposób następujący. Każde włókno przyczepia się do prze­grody łącznotkankowej. Po drugiej stronie przegrody jest przytwier­dzone włókno sąsiedniego miomeru, będące mechaniczną kontynuacją poprzedniego włókna. W ten sposób włókna sąsiadujących miomerów łączą się w tak zwane przebiegi (trajektorie, Alexander 1969). Każdy przebieg zatacza u ryby spodoustej łuk, którego końce dobiegają do linii środkowej ciała, środek zaś zbliża się do skóry . Dzięki temu, włókna głębokie są skierowane skośnie, zaś najbliższe skóry są równoległe do osi ciała.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!