RYWALIZACJA LUB ZAZDROŚĆ

Rywalizacja lub — gdy ona okazuje się darem- na zazdrość długo odgrywały doniosłą rolę w po­glądach ekonomistów na motywację postępków ludzkich. Dopóki ktoś miał więcej niż drugi, zakła­dano, że ten drugi musi być niezadowolony ze swe­go losu. Usiłował dorównać bardziej uprzywilejo­wanemu; odczuwał głębokie niezadowolenie, jeśli tego nie potrafił. Być może jednak taka reakcja jest mniej powszechna, niż się na ogół przypuszcza. Zazdrość niemal na pewno działa tylko w odnie­sieniu do bliskich sąsiadów. Nie dotyczy odległych bogaczy. A zatem w okresie wzrastania rzeczywi­stego dochodu jednostki fakt, że nieznani miesz­kańcy Nowego Jorku czy Teksasu są szalenie bo­gaci, nie stanowi przypuszczalnie sprawy pierwszej wagi.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!