RZADZIEJ STOSOWANE

Podobnie jednopalczasta stopa konia nie może pochodzić od dwu palczastej stopy zwierzęcia parzystokopytnego. W stopie dwupalczastej utrata jednego z palców jest niemożliwa, gdyż oś, na której wspiera się noga biegnie między palcami. Wiemy, że stopa konia powstała ze stopy trójpalczastej, jednak nawet gdybyśmy nie mieli na to dowodów paleontologicznych, uwzględnienie kierunków działania sił w kończy­nach wystarczyłoby do przyjęcia, że wspólny przodek konia i krowy miał stopę opatrzoną pięcioma palcami, a redukcja palców biegła w obu szczepach w sposób zupełnie odmienny. Wśród wielu rzadziej stosowanych metod wnioskowania o pokrewień­stwie jeszcze jedna zasługuje na omówienie w tym miejscu. 

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!