SIŁY SSĄCE

Siły ssące powstające przy ruchach szczęki górnej Arthrodira były silniejsze od tych, jakie wytwarzały otwierając pysk Acanthodi. Oce­niano, że przy otwieraniu pyska jeden z przedstawicieli Acanthodi, Coccosteus, zwiększał pojemność jamy gębowej i gardzieli o 4% obję­tości całego ciała. Dźwiganie ku górze szczęki górnej mogło przynosić korzyść dzięki temu, że ciężkie ryby zapewne wiele czasu spędzały wsparte o dno, co uniemożliwiało otwarcie pyska przez opuszczenie żuchwy. Te okoliczności spowodowały, że w tej grupie wystąpiły po raz pierwszy istotnie wielkie zwierzęta. Sylurski Acantholepis miał zaledwie kilkadziesiąt centymetrów długości, był przypłaszczony, w po­karmie jego główną rolę grały zapewne mało ruchliwe zwierzęta denne. Późniejszy Coccosteus dochodził do 70 cm długości; jego kształt wska­zuje, że mamy do czynienia ze sprawnym pływakiem, zdolnym do atakowania ruchliwej zdobyczy. Olbrzymie rozmiary osiągają Arthro­dira niedługo przed zniknięciem — w górnym dewonie. Rodzaj Dinichthys osiągał około 9 m długości. Niewiele gatunków kręgowców zdo­łało później przekroczyć ten rekord. Podobnie wielki był współczesny rodzaj Titanichthys.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!