SKUTECZNY NACISK

Nie można położyć dostatecznie silnego nacisku na zgubne dla kultury skutki wynikłe z nadmiernej równości. Jak zauważył Tawney: „Ci, którzy oba­wiają się ustalenia pułapu dochodu czy bogactwa… nie obawiają się widocznie ustalenia pułapu pra­wa i porządku, bezpieczeństwa życia i własności. Nie mają za złe, że jednostki obdarzone przez na­turę niezwykłą siłą, odwagą czy sprytem nie mogą dostać takiej zapłaty, do jakiej te przymioty by je uprawniały.”  I rzeczywiście, mądrość obiego­wa na obronę nierówności przytacza przede wszy­stkim jej funkcjonalną rolę bodźca i źródła ka­pitału.Tak więc umiarkowany egalitaryzm obecnej struktury podatkowej uchodzi za poważny hamu­lec indywidualnego wysiłku, inicjatywy i pomysło­wości albo też istnieją obawy, że może stać się ta­kim hamulcem.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!