SNUCIE WNIOSKÓW

Uwzględnienie czynności szczegółów budowy pozwala na snucie wniosków co do czasu ich powstania. Kończyny pięciopalczaste są lepszym od płetw narządem ruchu na lądzie, ustępują natomiast płetwom w roli stateczników podczas pływania. Stąd wnioskujemy, że kończyny pięciopalczaste pojawiły się dopiero wówczas, gdy spraw­ność poruszania się na lądzie uzyskała dla kręgowców zasadnicze znaczenie. Jeszcze jeden przykład. Powierzchnia wewnętrzna płuc płazów jest zbudowana bardzo rozmaicie. U niektórych gatunków powierzchnia ta jest zupełnie gładka, u innych tworzy wzniesione do wnętrza fałdy, na których mieszczą się niekiedy fałdziki drugiego, a nawet trzeciego rzędu. Porównanie tych struktur mogłoby doprowadzić do wniosku, że zwierzęta o powierzchni płuc gładkiej są to formy pierwotne, zaś wzrastające komplikacje ukształtowania są świadectwem pokrewieństw. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę, że wewnętrzna powierzchnia płuc stanowi powierzchnię oddechową, a także uwzględni się związki między budową płuca a rozmiarami ciała i sposobem życia, dochodzi się do wniosku, że zarówno bogate wykształcenie powierzchni wewnę­trznej płuca, jak i jej prosta budowa pojawiły się w ewolucji płazów wiele razy niezależnie od siebie, a więc, że wartość tych cech jako świa­dectw ewentualnych pokrewieństw jest bardzo niewielka.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!