SPADEK ZAINTERESOWANIA NIERÓWNOŚCIĄ

Pominąwszy podatek dochodowy, w ostatnich la­tach nie wydano ani nawet nie omawiano żadnej ustawy, która za główny cel miałaby zmniejszenie nierówności. Sześćdziesiąt lat temu w toku naj­bardziej ożywionej dyskusji o socjalizmie i kapi­talizmie trudno byłoby sobie wyobrazić jakiś inny przedmiot sporu.Spadku zainteresowania nierównością nie można tłumaczyć triumfem równości. Mimo iż mądrość obiegowa konserwatystów stale to sugeruje i da­łoby się tak wnosić z utyskiwania businessmanów, nierówność nadal pozostaje wielka. W 1965 roku 10 procent rodzin i osób stanu wolnego o najniż­szych dochodach otrzymywało przed opodatkowa­niem mniej więcej 1 procent globalnego pieniężne­go dochodu kraju; 10 procent o najwyższych do­chodach otrzymywało 28 procent całości, co ozna­cza, że ich dochody wynosiły średnio dwadzieścia osiem razy więcej niż dochody pierwszych 10 pro­cent.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!