SPŁASZCZENIE CIAŁA

Ryby spodouste należące do głównej linii rozwojowej nie różniły się zbytnio od Cładosełache. W mezozoikum zaznacza się przewaga form o swobodnej szczęce górnej, choć i dziś żyją nieliczne rodzaje posiadające amfistyliczne zawieszenie szczęk. Wiele gatunków tej grupy osiąga znaczne rozmiary ciała. Wśród współczesnych ryb chrzęstno- szkieletowych znajdują się zapewne kręgowce, których budowa ciała jest najbardziej zbliżona ze wszystkich zwierząt dziś żyjących do bu­dowy odległych przodków całego szczepu kręgowców sprzed paru milionów lat.Tendencja do opadania ciała w wodzie stoi w związku z dwoma kierunkami ewolucyjnymi ryb chrzęstnoszkieletowych. W jednym z nich występuje ciągła ruchliwość, ciało jest wydłużone — ryby takie nazy­wamy rekinami. W drugim — zwierzęta często lub prawie stale spoczy­wają na dnie morskim, ich ciało jest płaskie, płetwy piersiowe rozras­tają się ogromnie, zaś płetwa ogonowa traci częściowo lub zupełnie rolę narządu ruchu, tworząc u niektórych gatunków cienki bicz, uzbro­jony w jadowe kolce. Takie ryby nazywamy płaszczkami. Kiedyś za­równo rekinom, jak i płaszczkom nadawano wartość grup systematycz­nych. Dziś zoologowie są zdania, że spłaszczenie ciała rozwinęło się niezależnie w różnych grupach systematycznych.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!