SYGNAŁY ELEKTRYCZNE U RYB

Jest rzeczą niemożliwą, by te skomplikowane struktury mogły po­wstać w sposób skokowy. Musiały się one stopniowo rozwinąć z na­rządów początkowo bardzo słabych. Przez długi czas nie wiedziano jednak, jaką rolę mogłyby pełnić słabe narządy elektryczne. Niedawno u wielu ryb stwierdzono w skórze obecność receptorów, zdolnych do odbierania słabych sygnałów elektrycznych.  Słabe pola ele­ktryczne tworzy koło siebie każde żywe zwierzę. Każdy skurcz mięśnia jest związany z wahnięciem się potencjału, które w wodzie rozchodzi się dość daleko.Tak np. stwierdzono, że rekinek, ScyUorhimts caniculus atakuje żywą rybę ukrytą w piasku i niewidoczną. Atakuje on również schowaną w dnie parę elektrod, między którymi biegnie prąd o natężeniu 4 A, imitujący prądy czynnościowe w ciele ryby. Zdolność reagowania na tak słabe pola mają także niektóre ryby kostnoszkieletowe. Przekonano się także, że niektóre ryby emitują stale słabe sygnały elektryczne, przy czym samce różnią się od samic częstotliwością sygnału (Bullock 1973) — jest to zapewne jeden ze sposobów odszukiwania się płci.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!