SYNAPOMORFIE

Tak np. grupą siostrzaną dla kręgowców są bezczaszkowce, gdyż tylko u tych dwóch grup rozwija się w tułowiu struna grzbietowa (znikająca u wielu kręgowców w późniejszym rozwoju). Tego rodzaju cechy, odziedzi­czone po bezpośrednim wspólnym przodku nazywają kladyści apo- morfiami, względnie synapomorfiami. Mówimy więc, że lancetnik różni się od osłonie obecnością apomorfii, jaką jest obecność struny grzbietowej w tułowiu. Ta cecha jest synapomorfią lancetnika i krę­gowców. Cechy homologiczne odziedziczone po odleglejszych wspólnych przodkach nazywa Hennig plezjomorfiami. Tak np. synplezjomorfią ptaków i ssaków są błony płodowe. Obecność synplezjomorfii nie dowodzi bezpośredniego pokrewieństwa. Grupy systematyczne, nie złączone synapomorfiami, lecz jedynie synplezjomorfiami są zdefinio­wane zdaniem kladystów błędnie. 

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!