SYSTEMATYKA ORGANIZMÓW

Jeśli zoolog dojdzie do przekonania, że niektóre zwierzęta są z sobą spokrewnione, łączy je w grupę, a grupie nadaje nazwę. Z kolei spo­krewnione grupy łączy się w grupę wyższego rzędu, a przez wielokrotne powtarzanie tego sposobu postępowania tworzy się systematykę zwie­rząt. Skoro zaś nasze wiadomości o budowie i pokrewieństwach orga­nizmów szybko się powiększają, to i układ systematyczny musi ulegać zmianom. Sysytematyka istot żywych jest bez porównania starsza od nauko­wych teorii ewolucyjnych. Pierwotnym zadaniem systematyki biolo­gicznej, podobnie jak wszelkiej innej, było tylko porządkowanie wia­domości. Magazynier musi mieć przedmioty uporządkowane, aby mógł szybko odnaleźć pożądany element. Sposób, w jaki przedmioty zostały ułożone na półkach nie jest przy tym istotny. Można np. podzielić przedmioty najpierw wedle surowca, z którego zostały wykonane, potem wedle pochodzenia, wreszcie stosownie do rozmiarów itd. Rze­czą istotną jest po pierwsze pakowność magazynu, po drugie zaś łat­wość orientacji w zapasach.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!