TEMPERATURA MIĘŚNI A TEMPERATURA WODY

Niedawno przekonano się, że u dwóch bardzo szybko pływających gatunków rekinów Isurus oxyrhynchus i Lamna nasus, temperatura mięśni może znacznie przewyższyć temperaturę otaczającej wody (Carey i Teal, 1969). Mięśnie leżące bezpośrednio pod skórą mają tempera­turę otoczenia, w warstwach głębszych temperatura się podnosi, np. przy temperaturze wody 21°C temperatura mięśni wynosiła 27°C, przy temperaturze wody 6°C temperatura mięśni osiągała 17,9C itd. Ocie­plenie ogranicza się do głębokiego pasma mięśni grzbietu, ciepłota trzewi nie różni się od ciepłoty otaczającej wody. Krew przepływająca przez skrzela ryb styka się na bardzo dużej powierzchni z otaczającą wodą. Zawartość tlenu w wodzie jest czter­dziestokrotnie niższa niż w powietrzu, zaś ciepło właściwe wody jest trzy tysiące razy wyższe od ciepła właściwego powietrza. Krew musi więc w skrzelach płynąć powoli, aby się tlenem nasycić, a wówczas nieuchronnie ochładza się do temperatury wody. Dużą ilość ciepła wytwarzają kurczące się mięśnie, muszą zaś być dobrze ukrwione, krew jednak nie ochładza ich u wymienionych gatunków dzięki szcze­gólnemu układowi naczyń.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!