TRUDNE ŚRODOWISKO BYTOWANIA

Woda słodka stanowi trudne środowisko bytowania. Najważniej­sze powody przedstawiają się następująco. Organizmy, które powstały w morzu są przystosowane do ciśnienia osmotycznego i do stężenia jonów właściwego dla środowiska morskiego. Woda słodka znacznie częściej od wody morskiej zmienia swą temperaturę, skład chemiczny i wysycenie gazami. W wodzie słodkiej istnieje często prąd, z którym organizm musi walczyć, jeśli nic ma być biernie przenoszony z miejsca na miejscc. Największą trudnością, jaką napotykały zwierzęta morskie styka­jące się z wodą słodką była walka o utrzymanie w tkankach niezbęd­nego dla życia stężenia soli mineralnych. Komórki ich ciała były przy­stosowane do życia w wodzie morskiej, zawierającej rozmaite jony w prawic stałej i niezmiennej ilości. Przy zetknięciu tkanek zwierzęcia morskiego z wodą słodką mogą zachodzić dwa zjawiska, zależnie od właściwości błon. Albo woda wypłukuje sole z ciała, albo też, jeśli błony są dla soli nieprzenikliwe, ciało pęcznieje, aż do rozerwania.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!