TRUDNOŚCI POJĘCIOWE

Decyzja o pokrewieństwie jest nieraz trudna i z reguły wymaga uwzglę­dnienia rozmaitych cech organizmów. Tak więc do kręgowców zali­czamy zwierzęta pozbawione kręgosłupa (śluzice), do czworonogów zwierzęta dwunożne (ptaki) lub nawet nóg pozbawione (płazy beznogie, jaszczurki beznogie, węże), do ssaków — zwierzęta nie mające sutek (stekowce) itd. Klasyfikacje oparte na uwzględnianiu wielu cech nazwano politetycznymi. Zrozumienie, że dla odtworzenia pokrewieństw ko­nieczne jest posługiwanie się klasyfikacją politetyczną i zerwanie z arys- totelesowskim postulatem monotetyczności było wielkim postępem myśli biologicznej. Rozmaite trudności pojęciowe i praktyczne systematyki wywołują niekiedy zniechęcenie, z którego wynika pewien upadek prestiżu tego działu nauk o życiu.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!