TYPOWA LARWA OSŁONICY

Typowa larwa osłonicy posiada przede wszyst­kim strunę grzbietową, nie ciągnącą się jednak, tak jak u lancetnika, do przedniego końca ciała, lecz ograniczoną do odcinka ogonowego. Po grzbietowej stronie struny leży system nerwowy, mający postać cewki, rozdętej na przednim końcu. Leżący po brzusznej stronie struny przewód pokarmowy tworzy obszerną gardziel, której ściany przebi­jają szpary skrzelowe. Po brzusznej stronie gardzieli, zarówno u larw, jak i u zwierząt przeobrażonych, biegnie endostyl, spełniający tę samą funkcję, jaką pełni u lancetnika i u larwy minoga. Larwy większości osłonie przez bardzo krótki czas pływają swo­bodnie, zaś po przytwierdzeniu się do podłoża ulegają daleko idącym zmianom budowy. Osłonice należące do dwu niewielkich grup całe życie pędzą swobodny żywot w morzu. Te z nich, które zaliczamy do grupy ogonie (Copelata) przez całe życie zachowują postać podobną do larwy, posiadając ogon opatrzony struną grzbietową. Wyliczanie różnic między osłonicami i kręgowcami zajęłoby zbyt wiele miejsca. Jednak rozwój dowodzi, że miały kiedyś wspólnego przodka.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!