UDOSKONALANIE

Im zaś systematyka jest lepsza, bardziej naturalna, tym więcej wzrasta prawdopodobieństwo, że oparte na niej twierdzenia pozostałych nauk biologicznych rzetelnie opisują rzeczy­wistość. Systematykę można więc i warto udoskonalać, gdyż każde zbli­żenie jej do odtworzenia istotnych pokrewieństw organizmów podnosi na wyższy poziom i uściśla wszystkie nauki biologiczne. Z drugiej jednak strony pojemność umysłu ludzkiego ma granice i nikt nie jest w stanie nieustannie uczyć się na nowo wzrastających ilości terminów. Jedynym wyjściem jest kompromis. Współcześni zoologowie odnoszą się w zasadzie bardzo niechętnie do każdej zmiany czy to nazw syste­matycznych, czy ich układu. Staramy się utrzymywać przyjęte podziały możliwie jak najdłużej i poprawiamy jc tylko w ostateczności. Mimo wszystko jednak utrwalenie jakiegoś układu systematycznego za po­mocą powszechnej umowy nigdy nie będzie możliwe, gdyż oznacza­łoby to zahamowanie postępu w naukach biologicznych.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!