W KULTUROWEJ TRADYCJI

W kulturowej tradycji Zachodu trudno znaleźć jakąś inną możli­wość. Wysoce uspołeczniona konsumpcja izrael­skich kibuców stanowi tu jeden z nielicznych wy­jątków. Jeśli natomiast chodzi o organizację i za­rządzanie produkcją, poważne braki systemu ro­dzinnego dawno już wyszły na jaw. Zasoby siły roboczej i kapitału, jakimi rozporządzał, zdecydo­wanie ograniczały zasięg operacji. Zwłaszcza po za­stosowaniu napędu mechanicznego zupełnie nie wystarczały do osiągnięcia maksymalnej wydaj­ności. Dlatego też produkcję przeniesiono z zagro­dy do fabryki. Reorganizacja ta przybrała potężne rozmiary pod koniec XVIII i na początku XIX wieku i zasłużyła sobie na miano rewolucji prze­mysłowej. Każda instytucja, jeśli przestanie spra­wować tak ważną część swoich funkcji, musi po­stradać znaczenie.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!