W SŁABSZYM TEMPIE

W drugiej połowie XVIII wieku fabryka w co­raz szybszym tempie zaczęła się stawać ośrodkiem działalności produkcyjnej i zastępować warsztat rzemieślniczy. Wydajności na roboczogodzinę nie ograniczała już prosta technologia i niewielki ka­pitał warsztatu ani też potrzeba wykorzystywania głównie siły ludzkiej czy zwierzęcej. Nowe pań­stwa narodowe zaczęły gwarantować ład wewnętrz­ny. Armie nadal przekraczały granice państwowe i wykazywały wielką umiejętność czynienia szkód, tam gdzie staczały walki i odbywały przemarsze. Ale gospodarcze skutki istnienia armii narodowych w wieku nacjonalizmu były zgoła nieproporcjonal­nie błahe w porównaniu ze zniszczeniami, jakich dokonywały feudalne grabieżcze czy krzyżowe ar­mie w wiekach dawniejszych.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!