W SPRAWACH WEWNĘTRZNYCH

W spra­wach wewnętrznych cechowała go rzekomo tego rodzaju bliżej nie określona mądrość, która do­puszcza możliwość sensownego rozwiązania wszyst­kich trudnych zagadnień. Na tym polegało brązo­wienie Eisenhowera. Część z tego, być może, sfa­brykowano dla celów politycznych. Więcej, o wiele więcej powstało całkiem samorzutnie. Bardzo prędko po objęciu przez Eisenhowera urzędu nastąpił okres rozczarowania. Wierni czy­telnicy jego odtworzonych z taśmy wypowiedzi na konferencjach prasowych zaczęli szeptać między sobą, że nie jest geniuszem — że brak mu wnikli­wości w ocenie faktów i logiki cechującej prze­ciętnego sprawozdawcę radiowego. Ludzie z obsza­rów rolniczych stwierdzili z przerażeniem, że nie rozumie, na czym polega sprawa utrzymania cen produktów rolnych. A także ubezpieczeń społecz­nych i TVA Wolał golf, tego zaś nie podano przed­tem do wiadomości publicznej.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!