WARTE WYJAŚNIENIA

Warto wyjaśnić, iż ową górą, poprzez którą wiodła ta – dłuższa droga, jest tak zwana dziś Mała Przełęcz Świę­tego Bernarda. Za czasów Cezara ścieżka przez góry Poeninus zo­stała ulepszona i poszerzona. Rzymskie władze starały się otoczyć opieką handel, narażony tu na niebezpie­czeństwa ze strony skłonnych do rpzboju górali.A jednak kupcy, korzystając z niej, narażali się stale na wielkie.niebezpieczeństwa i wysokie okupy. Dopiero pód rządami cesarza’Augusta, a więc na początku na-.’ szej ery, udało się w szeregu wypraw uśmierzyć naj­bardziej^ niebezpiecznych rozbójników, łupieżczych^ Salassów (którzy zamieszkiwali dzisiejszą dolinę Aosta) i wyraźnie polepszyć bezpieczeństwo na owych dro­gach. Lecz samo pięcie śię po tej przełęczy bynajmniej jeszcze przez to nie zyskało na dogodności.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!