WARTOŚCIOWY NABYTEK

Pojawienie się przystosowań do zetknięcia się z wodą o mniejszym stężeniu jonów stanowi dla zwierząt morskich bardzo wartościowy nabytek. Przypływy i odpływy morskie pozostawiają wiele zwierząt osiadłych i mało ruchliwych w miejscach odsłoniętych lub w odcię­tych czasowo od morza zatoczkach i stawkach. Jeśli w tym czasie wystąpi obfitszy deszcz, dla zwierząt otoczonych wodą deszczową powstanie niebezpieczeństwo utraty soli. Także wiele zwierząt mor­skich gromadzi się w okolicach ujść wielkich rzek, gdzie przynoszona przez rzekę zawiesina stanowi obfite źródło pokarmu. Na terenach przyujściowych woda morska miesza się ze słodką, a wskutek tego stężenie soli waha się nieregularnie w dość dużych granicach, gdyż prądy wody słodkiej biegną rozmaicie, zależnie od wiatrów, przypły­wów i różnic w temperaturze wody. Dla zwierzęcia żyjącego w oko­licy ujścia rzeki istnieje zawsze potencjalne niebezpieczeństwo raptow­nego zetknięcia się z wodą rozcieńczoną. Tak np. latem 1964 roku biologowie amerykańscy zaobserwowali masową śmiertelność lancet- ników w wodach przybrzeżnych Zatoki Meksykańskiej. Była ona wy­nikiem rozcieńczenia wody morskiej przez wyjątkowo obfite deszcze padające bez przerwy w ciągu kilku dni.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!