WNIOSKOWANIE PRZEZ ELIMINACJĘ

Wnioskowaniem przez eliminację. Zasady tego typu rozu­mowania wyglądają następująco. Zakłada się przede wszystkim istnie­nie ewolucji świata zwierzęcego i obecność związków rodowych między grupami. Następnie przyjmuje się, że grupy młodsze powinny mieć przodków pośród zwierząt znanych nam jako skamieliny pochodzące z epok poprzedzających ich występowanie. W końcu porównując budowę różnych zwierząt odrzuca się możliwość istnienia związków rodowych mięcky grupami wyraźnie odmiennymi. Eliminując kolejno różne możliwości, pozostaje się wreszcie przy grupach najmniej róż­nych i zakłada się, że są one wzajemnie spokrewnione. Taki typ wnioskowania nie ma oczywiście żadnej siły przekonującej, jeśli nie jest poparty dodatkowymi dowodami, opartymi na występo­waniu homologii, choćby tylko dlatego, że zawsze musimy się liczyć z tym, że obecny stan wiedzy jest niekompletny, a istotne związki ro­dowe biegły poprzez grupy, których szczątków nie znamy. Mimo za­strzeżeń ten typ wnioskowania jest powszechnie używany, gdyż ma wielką wartość jako metoda wstępna, upraszczająca ogromnie tok dalszych rozważań, gdyż eliminuje większość grup spośród hipote­tycznych przodków. W ten np. sposób można wykluczyć spośród przodków ptaków wszystkie grupy gadów, z wyłączeniem Archosa- urio, zaś poszukiwania przodków ssaków ograniczyć do Synapsida.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!