WPŁYW SPOSOBU ŻYCIA NA BUDOWĘ

Sposób życia wpłynął w sposób decydujący na budowę pierwszej szpary skrzelowej. Nosi ona tradycyjnie niezbyt szczęśliwą nazwę szpary wytryskowej. Jest ona dobrze wykształ­cona u płaszczek, a służy do wciągania wody do gardzieli. Otwór gę­bowy płaszczek, spoczywających na dnie brzuszną powierzchnią ciała, leży tuż nad mułem dennym, który zanieczyściłby wodę oddechową, wciąganą przez jamę gębową. Skoro więc pierwsza szpara służy do wdechu, nazwanie jej szparą wytryskową wydaje się zupełnie niezro­zumiałe. Oparte jest jednak na obserwacjach.Woda oddechowa dostaje się do gardzieli prądem dość regularnym. Często zdarza się, że prąd ten przynosi z sobą drobne zwierzęta lub ich szczątki. Jeśli zetkną się one ze ścianami pierwszej szpary, ryba reaguje gwałtownym odwróceniem prądu wody, który teraz zostaje z wielką siłą wyrzucony przez spiraculum na zewnątrz, odrzucając wszelkie zanieczyszczenia. Reakcja ta jest więc zjawiskiem analogicz­nym do kichania i kaszlu ssaków, a zadaniem tych odruchów jest rów­nież oczyszczenie dróg oddechowych.U najstarszych znanych nam ryb spodoustych szkieletem osiowym była struna grzbietowa, która zachowuje funkcję także u niektórych współczesnych przedstawicieli tej grupy. Dobrze pływające gatunki mają jednak w miejsce struny łańcuch trzonów kręgów, wprawdzie zbudowanych z chrząstki, a nie z kości, jednak często chrząstka ta jest stosunkowo bardzo mocna dzięki wysyceniu związkami wapnia.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!