WSPÓŁCZESNA WIELKA KORPORACJA

Współczesna wielka korporacja ma zresztą swo­ich obrońców i zwolenników. Niektórzy z nich działają bezinteresownie. Na ogół jednak otoczona jest tylko taką sympatią, jaką mały chłopiec czuje do największego, najsilniejszego lub najgroźniej­szego ż żyjących ludzi. Rozsądek, a nie miłość, jest tu uczuciem naczelnym.Małe przedsiębiorstwo za to budzi głęboką mi­łość. Uczeni, publicyści i politycy jednogłośnie podkreślają jego znaczenie i z niepokojem rozwa­żają, czy ma ono szanse przetrwania. Nikt nie sta­ra się udowodnić, że mała firma jest zwykle bardziej wydajna, bardziej nowoczesna, bardziej odpowiedzialna, kierowana przez światlejszych ludzi, że zapewnia wyższe płace albo sprzeda­je swoje wyroby taniej niż wielka korporacja. Jest ona po prostu przedmiotem nostalgii spo­łecznej.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!