WSPÓLNY PRZODEK DWÓCH GRUP

Wspólny przodek strunowców i jelitodysznych nie miał struny grzbie­towej, wspólny przodek tych dwu grup i szkarłupni nie miał prawdo­podobnie również szpar skrzelowych. Lancetnika różni od osłonie również metameryzacja systemów mięśniowego i nerwowego. Przypomina on pod tym względem krę­gowce. Metameryzacja, czyli regularne powtarzanie struktur w sąsia­dujących odcinkach ciała, może przynosić znaczne korzyści. Łatwo pojąć, że metamerycznie powtarzające się szpary skrzelowe lepiej speł­niają swe funkcje niż mógłby to zrobić jeden otwór, nawet o bardzo skomplikowanym wykroju. Metamerycznie ułożone i unerwione mię­śnie zapewniają harmonijne przesuwanie się wzdłuż ciała fal skurczów. Istniała kiedyś tendencja, aby zwierzęta wykazujące ograniczoną metamerię uważać za wtórnie zmienionych potomków organizmów doskonale metamerycznych. Dziś jesteśmy raczej skłonni sądzić, że pierwotne tkankowce nie miały budowy metamerycznej i że rozwi­jała się ona stopniowo, gdyż przynosiła biologiczne korzyści. Metameria niezupełna może więc równie dobrze być skutkiem wtórnych komplikacji budowy, jak i pozostałością dawnego planu.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!