WYNIESIENIE CZŁOWIEKA

Amerykanie mogą się pocieszać, że wyniesienie człowieka z Piltdown na wyżyny i późniejszy jego upadek nastąpiły w Anglii, co dowodzi, że brązow- nictwo nie jest zjawiskiem wyłącznie amerykań­skim. Niewątpliwie jednak przesadne wyolbrzy­mianie postaci zajmującej stanowisko publiczne jest o wiele bardziej nierozerwalnie związane z naszym systemem politycznym niż z systemami panującymi w innych krajach, przynajmniej w za­chodnim świecie. Ale u nas pociąga ono za sobą doniosłe skutki polityczne. Nadszedł czas na prze­analizowanie brązownictwa, a także systemu dwu- partyjnego, mityngów przedwyborczych i zebrań jako integralnej cechy naszego życia politycznego.Jak już wspomniałem, brązownictwo polega na przypisywaniu osobie na stanowisku zalet, których w rzeczywistości nie posiada.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!