WYNIK PRZEMIAN

Nostalgia ta jest w pewnej mierze wynikiem przemian społecznych. A te zazwyczaj zachodzą w warunkach szczególnie trudnych. Instytucje nie wypaczają się w normalnych, spokojnych czasach, zawodzą jednak pod naciskiem okoliczności. Lu­dzie zawsze liczą, że powrót do normalnych cza­sów przywróci dawniejsze układy, i niekiedy tak się dzieje. Ale niejednokrotnie stare instytucje są roz­paczliwie słabe i w ciężkich czasach słabość ta tym wyraźniej wychodzi na jaw. Ponieważ zresztą nowe instytucje pojawiły się w okresie, który wydawał się wyjątkowy, one tak­że wydają się wyjątkowe. Stworzono je w wyniku zastosowania nadzwyczajnych środków, w krytycz­nej sytuacji, miały zatem zniknąć, kiedy minie ten stan krytyczny. Ale nie znikają. Stare układy i tak musiały przeminąć, krytyczna sytuacja zaś jedynie przyśpieszyła ten proces.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!