WYRAŹNIE WYODRĘBNIONA LINIA

Najstarsze znane nam kręgowce należą do wyraźnie wyodrębnio­nej linii ewolucyjnej. Ich zdobycze to: pancerz wysycony solami mine­ralnymi, zwiększenie rozmiarów ciała i nowy sposób pędzenia wody przez skrzela — nie za pomocą migawek, lecz ruchami gardzieli wy­woływanymi przez skurcze mięśni. Wszystkie te zmiany wiążą się przy­puszczalnie z opanowaniem przez przodków kręgowców najpierw sło- nawych wód przy ujściach rzek, później zaś z wdarciem się do wody słodkiej. Życie powstało w morzu, które stanowi do dziś jedyne środowisko występowania wielu grup organizmów, m.in. szkarłupni, jelitodysz­nych i osłonie. Opanowanie wody słodkiej nastąpiło później. Organizmy, które zdołały się tu dostać, natrafiały na teren, gdzie konkurencja między poszczególnymi gatunkami była mniej ostra. Podobną sytu­ację widzimy obecnie np. w wodach podbiegunowych, gdzie mogą żyć tylko stosunkowo nieliczne gatunki, które wobec zmniejszonej konkurencji występują w gigantycznych ilościach osobników.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!