WZAJEMNE UŁOŻENIE STRUKTUR

Tak więc w istocie możemy stwierdzić, że istnieje tylko jedno kry­terium homologii – kryterium wzajemnego ułożenia struktur. Sto­sując je natrafiamy jednak niekiedy na trudności, a wówczas uciekamy się do rozumowań pomocniczych. Po pierwsze przyjmujemy, że nawet prosta cecha może być uznana za homologiczną wtedy, gdy występuje u wielu gatunków, o których wiemy skądinąd, że są z sobą blisko spokre- możemy np. uznać za cechę homologiczną brak żołądka.  Wreszcie powszechność występowania pewnych cech u form poza tym bardzo do siebie niepodobnych obniża prawdopodobieństwo, że rozważane cechy mają znaczenie homologii. Tak np. obecność prze­wodu pokarmowego lub narządów wrażliwych na światło albo układu krążenia — to cechy tak pospolite w różnych grupach systematycznych, że ich prosta obecność nie może mieć doniosłości homologii.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!