Z SZACUNKIEM

Li­czy się wprawdzie z tym, że swą dzisiejszą mocną, a nawet wyjątkową pozycję może w przyszłości utracić. Ale obecnie z szacunkiem, jeśli nawet bez szczególnej uwagi, wysłuchują jego opinii różne ko­mitety Kongresu; kroczy w pierwszych szeregach pochodów akademickich; pojawia się na sympo­zjach; jest poważaną postacią w Radzie Zagranicz­nej; wymieniają jego nazwisko podczas okoliczno­ściowych bankietów. Ponosi ryzyko, że ‚zniszczą go wrogie wydarzenia. Ale te być może nie nastąpią za jego życia. Jedynie potomność jest bezlitosna dla wyznawcy mądrości obiegowej, ale potomność co najwyżej przysypie go pyłem zapomnienia. Chodzi tu jednak o nieco poważniejsze sprawy.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!