ŻADNE SPOŁECZEŃSTWO

Żadne chyba jak dotąd społeczeństwo nie dało się zwyciężyć nudzie. Człowiek rozwinął wyraźnie swoistą odporność na pompatyczne deklamacje ba­nałów. Mądrość obiegowa stoi na straży ciągłości, jeśli idzie o myśl i działanie społeczne; z następnych rozdziałów wyniknie, jak wielki jest zakres tej cią­głości. Poważne aspekty ujemne, a nawet niebez­pieczeństwa kryją się jednak w systemie myśli z na­tury i przeznaczenia nie pragnącym przystosować się do okoliczności, dopóki zmiana nie zostanie mu gwałtownie narzucona. W rozległych dziedzinach ekonomicznych bieg wydarzeń — przede wszystkim wzrost naszego bogactwa i powszechny dobrobyt — znowu pozostawił mądrość obiegową daleko w tyle.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!