ZALEŻNOŚCI ISTOT ŻYWYCH

Różne zależności istot żywych są nam jeszcze nieznane, a każdy rok przynosi w tym zakresie nowe odkrycia. Nawet tam, gdzie znamy zasadnicze związki między zjawiskami, brak informacji o szczegól- łach tych zależności. Stare hipotezy upadają lub bogacą się o nowe dowody albo też o komplikujące obraz hipotezy pomocnicze. Jest to równie istotny element postępu naukowego jak odkrywanie nowych faktów. Większość tłumaczeń zawartych w tej książce opiera się na zało­żeniu, że ewolucja jest wynikiem trzech procesów biegnących równo­cześnie. Po pierwsze, substancja genetyczna organizmów ulega nie­ustannym drobnym zmianom zwanym mutacjami. Po drugie, środo­wisko życia jest niestałe, bytowanie w nim zmusza rośliny i zwierzęta do plastyczności. Po trzecie, liczba rodzących się osobników każdego gatunku przewyższa liczbę osobników pozostawiających potomstwo, zaś między osobnikami przekazującymi geny następnemu pokoleniu występują różnice płodności. Działa więc dobór naturalny.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!