ZALICZANE DO KRĘGOWCÓW

Minogi i śluzice zaliczamy do kręgowców, mimo że nie posiadają kręgosłupa, a rolę szkieletu osiowego spełnia struna grzbietowa. U ślu­zie w ogonie, w okrywających strunę i rd2eń osłonkach występują płytki chrzęstne, po jednej z każdej strony ciała w każdym metamerze. U minogów wzdłuż całego rdzenia ciągną się szeregi chrzęstnych płytek, przy czym na jeden metamer przypadają dwie płytki leżące po prawej stronie ciała i dwie po lewej. Oprócz lego podobnie ułożony szereg płytek ciągnie się w ogonie po brzusznej stronie struny grzbietowej, w osłonce otaczającej tętnicę i żyłę ogonovą. Funkcją płytek jest ochra­nianie rdzenia i naczyń krwionośnych przed uciskiem kurczących się mięśni. Po brzusznej stronie ciała, w miejscu, gdzie gardziel łączy się z je­litem, leży serce, składające się z czterech kurczliwych pęcherzyków noszących nazwy: zatoka żylna, przedsionek, komora i stożek tętniczy. Na granicach pęcherzyków mieszczą się zastawki pozwalające na prze­pływ krwi tylko w jednym kierunku. Dokoła serca leży puszka chrzę- stna, łącząca się z układem beleczek otaczającym gardziel.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!