ZAPEWNIENIE DUŻYCH DOCHODÓW

Zapewnianie jednostkom dużych dochodów, by skłaniać do oszczędności, również jest nielogiczne. Człowiek bogaty oszczędza, bo może zaspokoić wszystkie swoje pragnienia i jeszcze coś mu zostaje. Innymi słowy, oszczędza to, co pozostaje po obfitej konsumpcji- Oczywiście nie jest to bardzo skutecz­ny sposób przyczyniania się do akumulacji kapita­łu. Co więcej, empiryczne świadectwo dotyczące wpływu egalitaryzmu na akumulację kapitału nie jest pewne. Często cytuje się Anglię jako niefortun­ny przykład. Ale Norwegia, kraj jeszcze większego egalitaryzmu, osiągnęła po drugiej wojnie świato­wej niemal najwyższy wskaźnik akumulacji kapi­tału i rozwoju gospodarczego w święcie niekomu­nistycznym.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!