ZAPOTRZEBOWANIE NA MĄDROŚĆ

Zapotrzebowanie na mądrość obiegową jest tak wielkie, że w rezultacie poważna część naszych in­terpretacji zjawisk społecznych — i prawie wszy­stko, co jest dobrze widziane — służy jej głoszeniu. W pewnym stopniu uległo to profesjonalizacji. Po­szczególne jednostki, a zwłaszcza wybitni komen­tatorzy telewizyjni i radiowi opierają swoją dzia­łalność zawodową na tym właśnie, że wiedzą, co słuchaczom najbardziej odpowiada, i wypowiadają to z elegancją i namaszczeniem. Na ogół jednak głoszenie mądrości obiegowej jest przywilejem lu­dzi zajmujących stanowiska akademickie, politycz­ne czy gospodarcze. I tak każdy, kto zostaje wybra­ny rektorem college’u czy uniwersytetu, automa­tycznie zdobywa prawo jej głoszenia.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!