ZASADNICZA KONSUMPCJA

Na czele zagrody stał męż­czyzna (rzadziej kobieta), który przydzielał pracę, doglądał jej wykonania i sam robił rzeczy wyma­gające większego kunsztu, a także utrzymywał kontakty ze światem zewnętrznym. Głowa rodzi­ny regulowała również spożycie w obrębie zagrody. Uwzględniając tradycję albo osobisty wkład czy potrzeby jednostki, człowiek ten dzielił owoce pra­cy i kontrolował zapasy, jakie zdołano zgromadzić na wypadek późniejszych niepowodzeń. Jeśli chodzi o zarządzanie konsumpcją, rodzi­na — być może dzisiaj nieco bardziej matriarchal- na niż ongiś — nadal spełnia tę rolę.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!