ZBYT POSPOLITE

W Tanganice ich liczbę oceniało się już tylko na 650 egzemplarzy. Pesymiści zaś twierdzą, że po 1960 roku, być może, nie ma tam już ani jednego. Lecz bez względu ,na to, jak rozwijały się te sprawy v/ najnowszych czasach, zawsze wiele pisano o zwie­rzętach Afryki. I właśnie dlatego, iż żyje tam tyle ga­tunków nie znanych w Europie, podróżnicy i badacze prawie zawsze zapominali wspomnieć o psie. Zwierzę to wydawało im się zbyt pospolite na to, aby wyje­chawszy do Afryki, stamtąd dopiero dawać o nim wia- ! domości.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!