ZDOLNOŚĆ DO DRAPIEŻNICTWA

Zdolność do drapieżnictwa pojawia się u niektórych żyworodnych rekinów bardzo wcześnie. Tak np. u Odontaspis taurus w każdym z dwu jajowodów dorasta tylko jeden młody osobnik, pożerający swoje bli­źniacze rodzeństwo. Ciąża trwa około roku, a noworodek ma ok. 1/3 długości osobnika dorosłego (Street 1974). U innych żyworodnych ryb spodoustych występują odmienne mechanizmy. U płaszczki, Da- syatisy zarodki wchłaniają wydzielinę macicy. Zarodek rekina, Muste- lus canis, zrasta się woreczkiem żółtkowym ze ścianą macicy, a materiał pokarmowy przenika z krążenia matki do krążenia zarodka. Ryby spodouste uchodzą za zwierzęta bardzo mało inteligentne. Co prawda wypowiadanie się o inteligencji zwierzęcia nie jest rzeczą łatwą. Zwykle oceniając inteligencję zwierząt bierze się pod uwagę dwa zespoły czynników. Po pierwsze, jak wiele różnych złożonych zachowań zwierzę potrafi wykonać, po drugie, jak dalece jest ono zdolne do modyfikowania swych wrodzonych reakcji pod wpływem doświadczenia. Otóż obserwacje dowodzą, że zachowanie ryb spodo­ustych jest stosunkowo monotonne, a także mało plastyczne.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!